GOSZTYŁA, Marek. Twierdza Przemyśl – nowe wyzwanie dla konserwatorów. 2003.