GRODECKI, Michał. Wpływ uproszczonego modelowania na wyniki analiz numerycznych ścianek szczelnych. 2001.