Technical Transactions. Chemistry, Czasopismo Techniczne. Chemia.