Przegląd Górniczo-Hutniczy : czasopismo poświęcone sprawom przemysłu górniczego i hutniczego, T. 4, nr 8. 1907.