Czasopismo Górniczo-Hutnicze : poświęcone sprawom rodzimego przemysłu górniczo-hutniczego wychodzi co miesiąc w Krakowie : organ „Związku Górników i Hutników Polskich”, R. 4, z. 3. 1919.