Dźwignia : Organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie wychodzi dnia 20. każdego miesiąca, R.6 Nr 5. 1882.