Dźwignia : organ Towarzystwa Ukończonych Techników we Lwowie, [R.1] Nr 5. 1877.