WITKOWSKI, August Wiktor. Zasady fizyki. T. 1, Fizyka ogólna, dynamiczne własności materyi, akustyka. 1904.