TUREK, Józef. 1879-1909 : Trzydziestolecie Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. 1910.