JABŁONOWSKI, Aleksander. Ziemie ruskie : Ukraina (Kijów - Bracław). Dział 1. 1894.