SKIMBOROWICZ, Hipolit; GERSON, Wojciech. Willanów : album : zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej. 1877.