Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych, Kraków 26.03.2019 r..