PARKOŁA, Tomasz. Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury. 2019.