ZAWADA, Karolina; KRUŻYŃSKA, Edyta. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju. 2019.