KOPCZACKA, Aneta. Muzeum Fotografii w Krakowie – studium przypadku. 2019.