WERYƃSKA, Monika. Koncepcja parku linearnego na bazie nieczynnej linii kolei w Katowicach. 2019.