Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 7 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 7. 2018.