HAWRON, Konrad. Zastosowanie pojęcia czasowo–zależnej mocy czynnej do zagadnień optymalizacyjnej teorii mocy. 2018.