Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 2, Transport kolejowy. 2019.