WIECZOREK, Wojciech. Koncepcja budowy nowej linii kolejowej nr 5 (CMK Północ) pomiędzy Korytowem a Pruszczem Gdańskim. 2019.