Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 4, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. 2019.