Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 5, Sterowanie ruchem. 2019.