BORKOWSKI, Maciej; MALINOWSKI, Krzysztof. Zastosowanie inteligentnych systemów transportowych w miastach na przykładzie systemu ImFlow. 2019.