Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 6, Infrastruktura transportu. 2019.