KARKUT, Dominika. Ocena efektywności wprowadzenia wybranych buspasów w Gdyni. 2019.