ZACHARIASZ, Agata; HODOR, Katarzyna; STEUER-JUREK, Anna. Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 1.