SZEPTYŃSKI, Paweł. Szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień teorii sprężystości. 2020.