SOWA, Andrzej. Teoria eksploatacji i diagnostyka pojazdów szynowych : zagadnienia wybrane. 2019.