Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 62. 2020.