KOCOŃ, Agnieszka. Modelowanie zjawiska wywracania się wagonów towarowych przy wietrze bocznym. 2020.