Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 63. 2020.