ZAJĄC, Kinga; GAŁEK, Helena. Spojrzenie na czasopisma służące prezentacji danych badawczych . 17.11.2020.