GENEROWICZ, Agnieszka; KRYŁÓW, Małgorzata; KULTYS, Henryk; NATKANIEC, Andrzej; SOBCZYK, Jacek; CIEĆKO, Paweł. Analiza zmian stanu środowiska miejskiego w wyniku czyszczenia i mycia ulic w wybranych strefach aglomeracji krakowskiej.