FLIS, Justyna Anna. Optymalne projektowanie konstrukcji w przypadku utraty stateczności dynamicznej – zjawisko flatteru dla nadkrytycznych prędkości płynu. 2020.