KOŁACZKOWSKI, Michał. Optymalizacja topologii konstrukcji tarczowych ze względu na minimum przemieszczenia. 2020.