Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej, nr 17. 2021.