SIUDUT, Janusz. Prognoza trwałości skorodowanego płaszcza stalowego zbiornika na paliwa płynne. 2021.