SUCHOŃ, Filip; OLESIAK, Justyna. Zespół ufortyfikowanych strażnic kolejowych w Kamionce Wielkiej. 2019.