RADWAN-PRAGŁOWSKA, Natalia. Modelowanie generatorów tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi. 2020.