KLUZIEWICZ, Michał. Nowa metoda pomiaru obciążenia koła jezdnego podczas ruchu pojazdu. 2021.