TYC, Grzegorz. Powinowactwa awangardy z architekturą współczesną. 2020.