BRONIEWICZ, Piotr. Współczesna europejska architektura dla muzyki w przestrzeni miasta. 2021.