ŁABUZ, Rita. Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa. 2021.