CISZKIEWICZ, Adam. Podstawy komputerowego modelowania układów biomechanicznych. 2021.