KANIA, Olga. Współczesne kierunki rozwoju wybranych małych miast Subregionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci cittàslow (miast powolnych). 2021.