PŁOTKOWIAK, Maciej; SŁOWIŃSKI, Sławomir; PASZKOWSKI, Zbigniew. Średniowieczny Targ Rybny na Podzamczu w Szczecinie w świetle dotychczasowych badań (na tle wybranych miast portowych południowego pobrzeża Bałtyku). 2021.