Pretekst : Zeszyty Katedry Projektowania Architektonicznego, Nr 10. 2020.