GZELL, Sławomir. Tradycja i nowoczesność – zanikająca granica. 2020.