SŁYK, Jan. Model przestrzeni wirtualnej wczoraj, dziś, jutro. 2020.