WARSZYŃSKI, Marian. Badanie wpływu zgniotu powierzchniowego na wytrzymałość zmęczeniową. 1962.